9 / 10,0 gebaseerd op 3 reviews

Schipholtaxi Emmen en/of Arend Personenvervoer vindt het absoluut belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Schipholtaxi Emmen en/of Arend Personenvervoer conformeert zich daarom aan de Wet PersoonsRegistratie.

Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van een wedstrijd of een andere actie, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Schipholtaxi Emmen en/of Arend Personenvervoer zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoek aantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard e valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door u verstrekte persoonsgegevens.